Portfolio > Mixed Media 2019-2020

mixed media, collage, contemporary art,painting
mixed media
2016
mixed media, collage, contemporary art,painting
Mixed media Collage painting
2016
Tree Collage
mixed media
2017
Circle Man
Mixed media collage
2017
Untitled
mixed media collage
2017
Circles and Index
Mixed media collage
2017
Lips
2017